Like!  0 
 OUR SERVICES

หลักการทำงานของทางบริษัท

 1. บริษัทจะประเมินราคารับเหมาตกแต่งภายในให้ลูกค้าก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งลูกค้าและทางบริษัท จะได้เข้าใจตรงกันในเรื่องงบประมาณงานรับเหมาตกแต่งภายใน
 2. เมื่อตกลงราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะเริ่มทำแบบ 3D Max ให้เห็นบรรยากาศของงานออกแบบตกแต่ง
 3. ทางบริษัทจะขอเก็บค่ามัดจำการทำแบบ 3D Max 2.5% คิดจากยอดรับเหมาตกแต่งภายใน เพื่อเป็นค่าดำเนินการในระหว่างการทำแบบตกแต่ง และจะคืนให้ทั้งหมด เป็นส่วนลดหักออกจากยอดรับเหมางวดที่ 1
 4. เมื่อสรุปแบบแก้ไขจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำสัญญารับเหมาตกแต่งภายใน และใบเรียกเก็บเงินดังนี้
  1. งวดที่ 1 30% เมื่อตกลงทำสัญญารับเหมาตกแต่งภายใน เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และทีมงานช่างแต่ละแผนกเข้าหน้างาน
  2. งวดที่ 2 30%
  3. งวดที่ 3 20%
  4. งวดที่ 4 20% เมื่องานเสร็จพร้อมส่งมอบงานให้ลูกค้าเข้าตรวจรับงาน ถ้าไม่เรียบร้อยทางบริษัทต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการทำงานรับเหมาตกแต่งภายใน

หลังจากที่เราทำแบบตกแต่งภายในและสรุปแบบแก้ไขจนตกลงในแบบสุดท้ายได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอนปฏิบัติงานช่างจะเริ่มต้นงานตามลำดับ ดังนี้

 1. ช่างเฟอร์นิเจอร์บิ้ลด์อิน (Build in) เข้าวัดขนาดหน้างาน เริ่มตัดโครงไม้เนื้อแข็งและขึ้นเป็นโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวพร้อมกัน
 2. ปิดแผ่นไม้อัด ซอยไม้อัดเป็นแผ่น ๆ พอดีกับโครงไม้ที่ขึ้นเป็นแผงๆ ทากาวที่โครงไม้เนื้อแข็ง วางแผ่นไม้อัดลงไปที่โครง ยิงทับด้วยตะปูลมให้แน่นหนา วางแผงเฟอร์นิเจอร์ที่ปิดแผ่นไม้อัดเรียบร้อย ทับกันแล้วทิ้งไว้ เพื่อให้กาวแห้งและแผงที่ทับกันจะได้ตรง
 3. จากนั้นนำแผงที่ทับกันมาขึ้นประกอบชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์เป็นแผงๆ ทีละชุดตามตำแหน่งในแบบตกแต่งภายในที่ทำไว้ให้ครบถ้วน ช่างจะต้องดูแบบที่มัณฑนากรออกแบบไว้ตลอดเวลา ประกอบกับมัณฑนากรเอง จะต้องเข้าตรวจเช็คตลอดเวลาเป็นระยะเช่นกัน เพื่อกันความผิดพลาดจะได้ไม่เสียเวลาและเสียของ
 4. พอตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้นครบหมด ก็ถึงขั้นตอนของการทำบานและลิ้นชักตามมา มีความสำคัญมาก เนื่องจากตัวของเฟอร์นิเจอร์ สิ่งที่มีอายุสั้นที่สุด คือ อุปกรณ์ที่ประกอบบานกับลิ้นชัก เพราะเป็นส่วนที่ถูกใช้งานมากที่สุดต้องเปิด-ปิดทุกวัน ดังนั้นต้องเลือกเอาอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานมาใช้เท่านั้น ถึงราคาจะแพงกว่าอุปกรณ์ทั่วไป แต่ผลของระยะเวลาใช้งานที่ยาวนานมีความสำคัญกว่า ทางบริษัทจึงเลือกใช้อุปกรณ์ของ HAFELE เท่านั้น เพราะผลิตจากประเทศเยอรมัน ได้การยอมรับจากทั่วโลก ได้รับรางวัลมากมายเรื่องความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก ใช้งานสะดวกมือ
 5. จากนั้นจะเริ่มตัดตกแต่งฝ้าเพดานของเดิมให้ตรงกับแบบตกแต่งภายใน ที่ต้องตัดฝ้าเดิมและตกแต่งใหม่นั้น เพื่อให้ Design เข้ากันกับบรรยากาศใหม่ที่ทางมัณฑนากรได้ออกแบบไว้
 6. เริ่มทำสีเฟอร์นิเจอร์เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมาก ใช้เทคนิคเดียวกันกับการทำสีรถยนต์

   

 

7.  หลังจากนั้นทางบริษัทจะให้ช่างเข้าเก็บรายละเอียดงานทุกแผนกให้เรียบร้อย และทำความสะอาดหน้างานพร้อมกับส่งมอบงานกับลูกค้าเพื่อตรวจรับงาน เมื่อลูกค้าเข้าตรวจรับงาน และยังมีจุดที่ยังต้องแก้ไขก็จะแก้ไขทันที จนกว่าจะเรียบร้อยที่สุด เพื่อการบริการที่ประทับใจ เพราะนี่คืองานของบริษัทอีกหนึ่งชิ้นที่จะต้องเก็บเป็น
ผลงานต่อไป

VP.Interior

บริการออกแบบตกแต่งภายใน ให้บริการออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งบ้าน ตกแต่งคอนโด ตกแต่งร้านสปา ตกแต่งร้านค้า พร้อมรับเหมาตกแต่งภายในครบวงจร
มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เฟอร์นิเจอร์บิ้ลด์อิน (Build in) งานฝ้าตกแต่ง งานผ้าม่าน งานไฟฟ้าประดับ งาน Wallpaper โดยทีมงานมืออาชีพ

Like!  0 
Bookmark and Share